Teisipäev, 2. oktoober 2012

Sotsiaalpoliitika


1. Kõik pensionid tõusevad -15%, millele lisandub ülekandetasu 2.5 eurot ja kojutoomise korral 65 eurot.
2. Igalt pensionärilt võtab riik tema sünnipäeval maha nii mitukümmend eurot, kui vanaks ta saab
3. Töötult last või lapsi kasvatavalt üksikemalt või üksikisalt võetakse iga lapse pealt igakuisest lisatoetusest maha 50 eurot.
4. Igale lapsele sõjaväekoht Hiina palgaarmees
5. Igalt abielupaarilt registreerimise puhul võetakse maha ühekordne sümboolne toetus riigile, mille suurus eurodes võrdub abiellujate vanuse summaga ja summa korrutatakse kahega.
6. Perekonnale, kelle kuu sisssetulek on alla 400 euro ja abikaasad elavad koos, saavad riiklikku elamistoetust 200 eurot aastas. Kui lihttööline saab aasta jooksul vähemalt viiel korral lisatasu 500 eurot või enam, korrutatakse saadav riiklik lisatoetus kahega.
Kui perekonna sissetulek on enam kui 400 eurot ja abikaasad elavad koos, saavad riiklikku elamistoetust 100 eurot aastas. Kui lihttööline saab aasta jooksul vähemalt viiel korral lisatasu enam kui 800 eurot kokku, korrutatakse saadav riiklik lisatoetus kahega.
7. Joobes autoroolist tabatud juht kaotab juhtimisõiguse 10.aastaks ja riik maksab antud juhile trahvi 25% ehk neljandiku ehk veerandi töötaja kuu sissetulekust 3 aasta jooksul. Kui töötaja rikub antud aja jooksul vähemalt korra seadust või jääb juhtimisõiguseta vahele, on karistatav isik kohustatud maksma riigile trahviks 30% kuu sissetulekust, kusjuures vahelejäämise korral võetakse juhtimisõigus ära kokku 7aastaks.
Kui viie aasta või esimese rikkumise korral 7aasta jooksul alates juhtimisõigus(t)e ära võtmisest ei ole sooritatud ühtegi kriminaalkorras karistatavat tegu, antakse juhile ajutised load, mis kehtivad 1aasta ning mille taotlemiseks tuleb läbida Autoregisti Keskuses eksternõppe, mille läbimiseks tuleb tasuda riigilõiv maksumusega 120 eurot. Kui selle aja jooksul ei ole antud isik sooritanud kriminaalkorras karistatavat tegu, võib ta taotleda tagasi püsivad juhiload, millele ei lisandu muid maksumusi peale juhiloa väljastamise.
9. Kõiki muid õigusrikkumistega seotud trahve vähendatakse 100%-st täpselt poole peale, kuid mitte vähemaks kui 50%.
10. Vangid peavad iga päev tunnistama, et neile ei meeldi esmaspäevad, tehes seda Boomtown Rats'i ja Bob Geldofi ühise laulu saatel "I Don't Like The Mondays" ning peavad kirjutama seletuskirju oma tegude kohta samas väärtuses kui palju maksab nende ülalpidamine, kusjuures kirjutusvahendid ja paberid peavad muretsema vangid ise lähimast asuvast kontoritarvete poest.
11. Esmalt leidke risttahuka ruumala V kasutades risttahuka ruumala arvutamise valemit, kui A=5 ning C=3. Seejärel, kui risttahuka ruumala leitud on, lahendage ära järgnev võrrand: 6 · (–2) : (–12). Kui see on tehtud, lahendage ära järgnev astendamis ülesanne: (32)2. Kui ka see on edukalt lahendatud, liitke tehete vastused omavahel kokku ja kogu tulemusest lahutage 45. Seejärel jagage saadav vastus 10,10-ga. Lõppvastuseks tulev summa jagage õige arvuga nii, et vastuseks tulev summa oleks 100. Arv, millega peate lõppvastuse jagama, ongi see summa protsentides, mille võrra suurendatakse kõiki muid õigusrikkumistega seotud trahve, kusjuures protsendi summa võib tulla inimestel erinev, olenevalt sellest, kuidas ülesandeid lahendatakse. Seega, mida suurema protsendi saate, seda suuremat trahvi peate just Teie tulevikus kõige muu õigusrikkumistega seotu eest maksma.
12. Alkoholi ja tubaka-aktsiis tõuseb 2.5% võrra  eelmise puntki esimese ja teise ülesande vastusest, liites kokku kahe esimese ülesande vastused.
13. Talunikud, kes kasvatavad kõrvitsaid (k.a. pudelkõrvits), meloneid, arbuuse, kabatšokke jms., aastas vähemalt 50 kg, peavad poole oma saagist aasta jooksul andma selleks ettenähtud eraisikust riigiametnikule, kelle määrab ametisse EV president, nimetades tema ametikoha nimetuseks Mõisnik. Viimane jagab aasta jooksul kogutud tooted kokku ning annab igale kõrgemale poliitilisele isikule (president, peaminister, rahandus-, majandus-, kommunikatsiooni-, regionaalministrid ja teised ministrid. Presidentaalse vabariigi korral ainult presidendile) märtsikuu jooksul ühe toote, mille isik oma kodu ajamaal kasvama peab panema, kusjuures tooted nende valmisoleku korral ja ülesvõtmise ajal peavad maksma kokku 1000 eurot, kui ühe toote hind on 5 eurot.
Presidentaalse vabariigi korral on riigipea kohustatud istutama mulda kõik Mõisniku poolt antud tooted ja iga toote hind peab olema 5 eurot kogusummas 1000 eurot. Maha müüdavate toodete summa läheb Toidupangale ja teistele heategevuslikele organisatsioonidele, kes antud raha eest ostavad vaesematele peredele tarbe- ja toidukaupu ja muud kaupa, mis neil eluks vaja on, ning Punasele Ristile, kes aitab saadud raha eest likvideerida loodusõnnetusi ja -katastroofe.

Lugupidamisega,
Teie hr. Peaminister

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar