Teisipäev, 2. oktoober 2012

Minu toetajate mitteametlik täisarv


Minu kui peaministrikandidaadi toetajate mitteametlik täisarv.

(täiendan korra kuus paaris- või paaritutel kuupäevadel)

-545 238

Sotsiaalpoliitika


1. Kõik pensionid tõusevad -15%, millele lisandub ülekandetasu 2.5 eurot ja kojutoomise korral 65 eurot.
2. Igalt pensionärilt võtab riik tema sünnipäeval maha nii mitukümmend eurot, kui vanaks ta saab
3. Töötult last või lapsi kasvatavalt üksikemalt või üksikisalt võetakse iga lapse pealt igakuisest lisatoetusest maha 50 eurot.
4. Igale lapsele sõjaväekoht Hiina palgaarmees
5. Igalt abielupaarilt registreerimise puhul võetakse maha ühekordne sümboolne toetus riigile, mille suurus eurodes võrdub abiellujate vanuse summaga ja summa korrutatakse kahega.
6. Perekonnale, kelle kuu sisssetulek on alla 400 euro ja abikaasad elavad koos, saavad riiklikku elamistoetust 200 eurot aastas. Kui lihttööline saab aasta jooksul vähemalt viiel korral lisatasu 500 eurot või enam, korrutatakse saadav riiklik lisatoetus kahega.
Kui perekonna sissetulek on enam kui 400 eurot ja abikaasad elavad koos, saavad riiklikku elamistoetust 100 eurot aastas. Kui lihttööline saab aasta jooksul vähemalt viiel korral lisatasu enam kui 800 eurot kokku, korrutatakse saadav riiklik lisatoetus kahega.
7. Joobes autoroolist tabatud juht kaotab juhtimisõiguse 10.aastaks ja riik maksab antud juhile trahvi 25% ehk neljandiku ehk veerandi töötaja kuu sissetulekust 3 aasta jooksul. Kui töötaja rikub antud aja jooksul vähemalt korra seadust või jääb juhtimisõiguseta vahele, on karistatav isik kohustatud maksma riigile trahviks 30% kuu sissetulekust, kusjuures vahelejäämise korral võetakse juhtimisõigus ära kokku 7aastaks.
Kui viie aasta või esimese rikkumise korral 7aasta jooksul alates juhtimisõigus(t)e ära võtmisest ei ole sooritatud ühtegi kriminaalkorras karistatavat tegu, antakse juhile ajutised load, mis kehtivad 1aasta ning mille taotlemiseks tuleb läbida Autoregisti Keskuses eksternõppe, mille läbimiseks tuleb tasuda riigilõiv maksumusega 120 eurot. Kui selle aja jooksul ei ole antud isik sooritanud kriminaalkorras karistatavat tegu, võib ta taotleda tagasi püsivad juhiload, millele ei lisandu muid maksumusi peale juhiloa väljastamise.
9. Kõiki muid õigusrikkumistega seotud trahve vähendatakse 100%-st täpselt poole peale, kuid mitte vähemaks kui 50%.
10. Vangid peavad iga päev tunnistama, et neile ei meeldi esmaspäevad, tehes seda Boomtown Rats'i ja Bob Geldofi ühise laulu saatel "I Don't Like The Mondays" ning peavad kirjutama seletuskirju oma tegude kohta samas väärtuses kui palju maksab nende ülalpidamine, kusjuures kirjutusvahendid ja paberid peavad muretsema vangid ise lähimast asuvast kontoritarvete poest.
11. Esmalt leidke risttahuka ruumala V kasutades risttahuka ruumala arvutamise valemit, kui A=5 ning C=3. Seejärel, kui risttahuka ruumala leitud on, lahendage ära järgnev võrrand: 6 · (–2) : (–12). Kui see on tehtud, lahendage ära järgnev astendamis ülesanne: (32)2. Kui ka see on edukalt lahendatud, liitke tehete vastused omavahel kokku ja kogu tulemusest lahutage 45. Seejärel jagage saadav vastus 10,10-ga. Lõppvastuseks tulev summa jagage õige arvuga nii, et vastuseks tulev summa oleks 100. Arv, millega peate lõppvastuse jagama, ongi see summa protsentides, mille võrra suurendatakse kõiki muid õigusrikkumistega seotud trahve, kusjuures protsendi summa võib tulla inimestel erinev, olenevalt sellest, kuidas ülesandeid lahendatakse. Seega, mida suurema protsendi saate, seda suuremat trahvi peate just Teie tulevikus kõige muu õigusrikkumistega seotu eest maksma.
12. Alkoholi ja tubaka-aktsiis tõuseb 2.5% võrra  eelmise puntki esimese ja teise ülesande vastusest, liites kokku kahe esimese ülesande vastused.
13. Talunikud, kes kasvatavad kõrvitsaid (k.a. pudelkõrvits), meloneid, arbuuse, kabatšokke jms., aastas vähemalt 50 kg, peavad poole oma saagist aasta jooksul andma selleks ettenähtud eraisikust riigiametnikule, kelle määrab ametisse EV president, nimetades tema ametikoha nimetuseks Mõisnik. Viimane jagab aasta jooksul kogutud tooted kokku ning annab igale kõrgemale poliitilisele isikule (president, peaminister, rahandus-, majandus-, kommunikatsiooni-, regionaalministrid ja teised ministrid. Presidentaalse vabariigi korral ainult presidendile) märtsikuu jooksul ühe toote, mille isik oma kodu ajamaal kasvama peab panema, kusjuures tooted nende valmisoleku korral ja ülesvõtmise ajal peavad maksma kokku 1000 eurot, kui ühe toote hind on 5 eurot.
Presidentaalse vabariigi korral on riigipea kohustatud istutama mulda kõik Mõisniku poolt antud tooted ja iga toote hind peab olema 5 eurot kogusummas 1000 eurot. Maha müüdavate toodete summa läheb Toidupangale ja teistele heategevuslikele organisatsioonidele, kes antud raha eest ostavad vaesematele peredele tarbe- ja toidukaupu ja muud kaupa, mis neil eluks vaja on, ning Punasele Ristile, kes aitab saadud raha eest likvideerida loodusõnnetusi ja -katastroofe.

Lugupidamisega,
Teie hr. Peaminister

Mitte pöördumine Demokraatliku Vabariigi rahva poole!


Mina olen Ailar Kaljurand, harrastus möku Saaremaalt. Ebakorrapärane Eesti Vabariigi kodanik, kes ei soovi anda mitte mingisugust panust Eesti elu paremaks muutmisel. Viimased 4aastat olen ma seda üritanud teha tööotsimise vallas, luues erinevaid introid erinevate teleseriaalide vallas arvuti ja YouTube's leiduvate videode abil. Ometi ei tundu, et midagi ei ole puudu. Ühel pühapäevasel jaanuarikuu õhtul avastasin, et peaksin kirja panema anti punktid, mida minu arvates Eestis kindlasti muuta tuleks. See on lihtne ülesanne, isegi algus on tehtud. Mina ei ole riigitegelane ega -ametnik, mina ei ole ka poliitik, mina olen inimene, kelle olematu ebaprofesionaalse poliitilise programmiga saab tutvuda veebiaadressil poliitkoned.blogspot.com.
Järgmiseks ei taibanud, et ma ei ole EV kodanikuna kohustatud andma oma panust meie ühise kodumaa hüvanguks.  Mina ei armasta oma maad ega rahvast, mina armastan ainult inimesi, kes on mulle kallid ja hoolin nendest, kes hoolivad minust. Ma ei saa oma kavatsusi ellu viia, kui te ei usalda minu kätte väiksemat võimu kui ühelgi Eesti Vabariigi peaministril.
Kõige väiksem võim on ainuisikuliselt minu käes.
Ükski elusolend ei ole täiuslik. Seepärast ei ole ma tänulik oma tugevale tipp-spetsialistidest koosnevale meeskonnale, keda ei eksisteeri ja keda ma siinkohal ei tunnusta.
Käia on veel imeväike tee. Ma ei soovi sammuda koos teiega, kodanikud. Eesti saatus om meie kõigi kätes. Kasutame siis kõiki mitte kättesaadavaid võimalusi oma riigi kaunimaks muutmisel.
Üks etapp EV ajaloos algas 12-aastat tagasi ja see hakkab lõppema 88aasta pärast. Eesti on saamas kosmoseriigiks. Teismeea lollused on juba tehtud, aga täisea lollused on alles algamas, kuid ma ei hakka neid siin loetlema, eks te teate neid isegi ja kui mitte teie, siis mõned kreeklased kindlasti.
Ma soovin pühendada oma lühikest eluiga Eesti Demokraatlikule Vabariigile. Jah, te kuulsite valesti.
Lõpetuseks ei soovi ma tänada mitte kedagi, kes te siin ei viibi ja mind ei kuula. Ma ei vaja ühegi EV kodaniku jäägitut usaldust, sest ainult nii saan kinkida teile praeguse Eesti.